Lieta C-251/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. jūnijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Gtflix Tv/DR