Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. novembra 2020.