Kirjallinen kysymys E-005696/11 Zigmantas Balčytis (S&D) komissiolle. Euroopan petostentorjuntaviraston de minimis -politiikka