ETA:n sekakomitean päätös N:o 107/2016, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2017/2125]