Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 5 december 2018$