Návrhy prednesené 5. decembra 2018 – generálna advokátka J. Kokott$