Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 5 december 2018.$