Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα J. Kokott της 5ης Δεκεμβρίου 2018.$