Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6541) (Tekst mający znaczenie dla EOG)