A Bizottság végrehajtási határozata (EU) 2020/1316 (2020. szeptember 21) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 6541 dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)