Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1316 оd 21 rujna 2020 o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod dokumenta C(2020) 6541) (Tekst značajan za EGP)