Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. kesäkuuta 2020 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 ‑sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))