Asia C-575/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Sofina SA, Rebelco SA ja Sidro SA v. Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — Ulkomaisille yhtiöille maksettujen kotimaisten osinkojen bruttomäärästä pidätettävä lähdevero — Kotimaiselle yhtiölle jaettujen osinkojen verotuksen lykkääminen siinä tapauksessa, että tilikausi on tappiollinen — Kohtelun erilaisuus — Oikeuttaminen — Tilanteiden rinnastettavuus — Jäsenvaltioiden välisen verotusvallan tasapainoinen jako — Veronkannon tehokkuus — Oikeasuhteisuus — Syrjintä)