Kohtuasi C-575/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. novembri 2018. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA versus Ministre de l’Action et des Comptes publics (Eelotsusetaotlus — Kapitali vaba liikumine — Maksu kinnipidamine liikmesriigist pärineva, mitteresidendist äriühingutele makstud dividendi brutosummalt — Residendist äriühingule makstud dividendi maksustamise edasilükkamine kahjumiga maksustamisaasta korral — Erinev kohtlemine — Põhjendatus — Sarnasus — Maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel — Maksu tõhus sissenõudmine — Proportsionaalsus — Diskrimineerimine)