Věc C-575/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA v. Ministre de l'Action et des Comptes publics „Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Srážková daň z hrubé částky dividend vnitrostátního původu vyplácených společnostem-nerezidentům – Odklad zdanění dividend v případě ztrátového zdaňovacího období – Rozdílné zacházení – Odůvodnění – Srovnatelnost – Vyvážené rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členskými státy – Účinnost vymáhání daní – Proporcionalita – Diskriminace“