Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9105 – Rhône Capital / Maxam) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)