Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2455/93 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές γλουταμινικού νατρίου καταγωγής Ινδονησίας, Δημοκρατίας της Κορέας και Ταϊβάν και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού, και για την περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά την Ταϊλάνδη (υποβληθείσα από την Επιτροπή)