Cauza T-152/17: Hotărârea Tribunalului din 5 decembrie 2018 – Sumner/Comisia [„Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente privind o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie împotriva Irlandei – Refuzul accesului – Excepție referitoare la protecția activităților de inspecție, de anchetă și de audit – Prezumție generală – Interes public superior”]