Asia T-152/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2018 – Sumner v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka koskevat komission Irlantia vastaan aloittamaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä — Tutustumisoikeuden epääminen — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien suojaa koskeva poikkeus — Yleinen olettama — Ylivoimainen yleinen etu)