Komission päätös (EU) 2020/503, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2020, päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta sinkkioksidia koskevan poikkeuksen laajentamiseksi koskemaan sen käyttöä säilöntäaineiden stabilointiaineena suljetuissa astioissa tapahtuvassa säilönnässä ja sävytyspastojen säilönnässä (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 1979) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)