2018 m. birželio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/918, kuriuo Vokietijai ir Lenkijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio