Europaparlamentets resolution av den 13 december 2017 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP))