Skriftlig fråga E-000729/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) till kommissionen. Utformning av ett regelverk för icke-statliga organisationer (NGOer) – Relativa framsteg – Följande steg