Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))