Oprava sdělení Ministerstva pro hospodářský rozvoj Italské republiky podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků ( Úř. věst. C 44 ze dne 15.2.2014 )