Oznámenie určené určitým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1465 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi