Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8808 – T-Mobile Austria / UPC Austria) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)