Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9655 – HgCapital LLP/General Atlantic LLC/ Argus Media Limited Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)2019/C 395/09