/* */

Skriftlig fråga E-009851/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) till kommissionen. Införande av privat lagring av extra jungfruolivolja