Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2161 van de Commissie van 18 december 2020 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/915 ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door de invoer van uit Thailand verzonden bepaalde aluminiumfolie op rollen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Thailand, en tot registratie van deze invoer