Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (päätös merentakaisten alueiden, mukaan lukien Grönlanti, assosiaatiosta) – Osittainen yleisnäkemys