Täiskasvanute õiguskaitse piiriülesed mõjud Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008 . aasta resolutsioon soovitustega komisjonile täiskasvanute õiguskaitse ja selle piirülese mõju kohta (2008/2123(INI))