Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse om handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst