Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 12 października 2016 r. zmieniająca decyzję ERRS/2011/1 ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS/2016/13)