Kirjallinen kysymys E-011787/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Euroopan komission liiallinen poliittinen painostus Länsi-Balkanin maita kohtaan