Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1596, in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/1586, o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli