Rectificatie van Besluit (GBVB) 2019/1672 van de Raad van 4 oktober 2019 inzake een optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van het verificatie- en inspectiemechanisme van de Verenigde Naties in Jemen (Publicatieblad van de Europese Unie L 256 van 7 oktober 2019)