Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kasvua ja työllisyyttä käsittelevästä kolmikantaisesta sosiaalihuippukokouksesta (COM(2013)0740 – 2013/0361(APP))