Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1024 av den 14 juli 2020 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam