Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1024 z dne 14. julija 2020 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Unije za nekatere izdelke s poreklom iz Socialistične republike Vietnam