Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1024 van de Commissie van 14 juli 2020 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde producten van oorsprong uit de Socialistische Republiek Vietnam