Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1024 tal-14 ta’ Lulju 2020 li jiftaħ u jipprevedi l-kwoti tariffarji tal-Unjoni għal ċerti prodotti li joriġinaw fir-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam