Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1024 (2020. gada 14. jūlijs), ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Vjetnamas Sociālistiskās Republikas izcelsmes ražojumiem un paredz šo kvotu pārvaldību