Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1024 на Комисията от 14 юли 2020 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за някои продукти с произход от Социалистическа република Виетнам