Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2017 o Pakistane, najmä o situácii obhajcov ľudských práv a o treste smrti (2017/2723(RSP))