94/492/EF: Kommissionens beslutning af 26. juli 1994 om yderligere finansiel EF-støtte til drift af EF- referencelaboratoriet for påvisning af restkoncentrationer Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien (Tekst af betydning for EØS)