ETA:n sekakomitean päätös N:o 245/2017, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2019/1651]