Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 19. kesäkuuta 2017 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40013 – Valaistusjärjestelmät – Esittelijä: Unkari