Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5575 – Orbeo/Parts of OneCarbon) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG