Hogere voorziening, op 24 maart 1995 ingesteld door H. de Compte tegen het arrest, op 26 januari 1995 in de gevoegde zaken T-90/91 en T-62/92 tussen hemzelf en het Europees Parlement gewezen door het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste Kamer) (Zaak C-90/95 P)